Category Archives: Tin Tức

Tin tức

Đại Hội Huynh Trưởng & Trại Kết Thân 2017

Kính thưa quý HTr. Ban Viên cùng quý Đơn Vị, Chỉ còn hai tháng nữa sẽ đến chương trình Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT-MTK & Trại Kết Thân Htr. — tổ chức từ ngày 01 đến 04 tháng 7.   Ngoài ra những công việc Đại Hội (i.e. công cử thành phần lãnh đạo BHD Miền, hoạch định… Continue reading »

Chào Mừng Quý Anh Chị Huynh-Trưởng !

Kính Chào Quý Anh Chị Huynh-Trưởng đến với trang nhà Ban Hướng Dẫn Miền Tịnh Khiết . Xin quý anh chị chọn các sub-menu bên trên để  vào các thông tin cần tìm kiếm . Cám ơn quý anh chị