Đại Hội Huynh Trưởng & Trại Kết Thân 2017

By   05/03/2017
Kính thưa quý HTr. Ban Viên cùng quý Đơn Vị,
Chỉ còn hai tháng nữa sẽ đến chương trình Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT-MTK & Trại Kết Thân Htr. — tổ chức từ ngày 01 đến 04 tháng 7.   Ngoài ra những công việc Đại Hội (i.e. công cử thành phần lãnh đạo BHD Miền, hoạch định các đề án Phật sự cho nhiệm kỳ tới, v.v..), chương trình sẽ có rất nhiều thời gian và cơ hội đặc biệt cho các anh chị em được gặp gỡ, kết thân, chia sẻ, và trao đổi kinh nghiệm sinh hoạt của người Huynh Trưởng.    BHD Miền kính mong quý Đơn Vị cùng quý Huynh Trưởng cố gắng thu xếp công việc cũng như khuyến khích các anh chị em tại địa phương về tham dự đông đủ.  Đồng thời, nếu quý Huynh Trưởng và quý Đơn Vị có những trang Facebook, social media, v.v…, kính nhờ quý anh chị giúp phổ biển poster (đính kèm) của chương trình Đại Hội & Trại Kết Thân Htr.. để tất cả các anh chị em huynh trưởng cùng biết.  Xin cảm ơn quý anh chị.
Hiện nay BHD Miền đang soạn những chi tiết trong chương trình Đại Hội & Trại Kết Thân Htr., và sẽ cố gắng hoàn tất để gửi đến các anh chị em trong những tuần sắp tới.    Sau đây là những buổi lễ chính trong chương trình để giúp các anh chị với việc sắp xếp tham dự:
Lễ Khai Mạc:  Lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 01 tháng 7
Lễ Thọ Cấp Huynh Trưởng:   Lúc 10 giờ tối Chủ Nhật, ngày 02 tháng 7
Lễ Bế Mạc:  Lúc 8 giờ sáng Thứ Ba, ngày 04 tháng 7
Kính chúc quý Anh Chị thân tâm thường an lạc, vạn sự như ý cát tường.
Trân trọng,
VP.TTK.BHD-MTK

Các văn kiện và thông tư về Đại Hội Huynh-trưởng và Trại Kết Thân Huynh-Trưởng 2017:

Leave a Reply