Trại Oanh Vũ Miền Tịnh Khiết năm 2017

By   04/27/2017

Nhằm mục đích:

 • Tạo điều kiện gặp gỡ giữa Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Ngành Oanh trong Miền.
 • Trao đổi kinh nghiệm và nâng cao tinh thần sinh hoạt giữa Huynh Trưởng.
 • Cùng nhau hội thảo, thi đua, và vui chơi sinh hoạt để nâng cao tinh thần “Hòa-Tin-Vui” của đoàn sinh Oanh Vũ GĐPT

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Tịnh Khiết sẽ tổ chức một kỳ trại Họp Bạn toàn Miền dành cho Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Ngành Đồng. Trại Họp Bạn Ngành Oanh sẽ được tổ chức với các chi tiết như sau:

1. Thời Gian:

Từ 9:00 sáng Thứ Bảy, ngày 17 tháng 6 năm 2017
Đến 12:00 trưa Chủ Nhật, ngày 18 tháng 6 năm 2017

2. Địa Điểm:

 • Phía Bắc Tịnh Khiết: Chùa Trúc Lâm – Chicago, Illinois cho các đơn vị GĐPT Phổ Môn, Thiên Ân, Tịnh Giác, và Trúc Lâm.
 • Phía Trung Tịnh Khiết: Chùa Pháp Hoa – Wichita, Kansas cho các đơn vị GĐPT Linh Quang, Phổ Hiền, Quang Minh, Trí Phổ, và Viên Minh.
 • Phía Nam Tịnh Khiết: Chùa Linh Sơn – Houston, Texas cho các đơn vị GĐPT Huyền Quang, Linh Sơn (Austin), Linh Sơn (Houston), Pháp Quang, Phổ Đà, và Thiện Ái.

3. Thành Phần Tham Dự:

 • Cung thỉnh Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Ban Hướng Dẫn Miền
 • Cung thỉnh Quý Thầy Cô Cố Vấn Giáo Hạnh tại các Đơn Vị trong Miền
 • Kính mời Quý Huynh Trưởng Ban Tham Vấn BHD Miền
 • Kính mời Anh Trưởng Ban cùng Quý Ban Viên Ban Hướng Dẫn Miền
 • Các Huynh Trưởng của Miền
 • Đoàn Sinh ngành Oanh đang sinh hoạt tại các đơn vị trong Miền
 • Các anh chị cựu Huynh Trưởng GĐPT
 • Ban Bảo Trợ của các đơn vị và Quý Bác ở địa phương

4. Tên Trại: OANH VŨ

5. Khẩu Hiệu: VUI

6. Trại Ca: Mầm Măng

7. Luật Trại: Thực hiện Hòa – Tin – Vui

8. Trại Phí: Đoàn Sinh: $15.00 ,  Huynh Trưởng: $20.00
(Trại phí bao gồm: 1 áo thun (T-shirt) cho mỗi đoàn viên tham dự, các bữa ăn trong
suốt thời gian Trại, các chi phí Hành Chánh, Kỷ Thuật Trại, v.v..)

9. Phiếu Ghi Tên Tham Dự:

Để chuẩn bị các công việc của Trại được chu đáo, Ban Hướng Dẫn yêu cầu các Đơn Vị gửi phiếu
ghi tên tham dự về văn phòng Phó Tổng Thư Ký BHD Miền, Htr. Thiện Phước Nguyễn Khương
Bình, trước ngày 22 tháng 5 năm 2017 tại địa chỉ như sau:

14113 Timber Ridge Drive, Pearland, TX 77584
Email: thienphuoc@yahoo.com

10. Liên Lạc:
Mọi thắc mắc liên quan đến việc tổ chức Trại xin liên lạc với các Huynh Trưởng sau đây:

 • Htr. Đức Tuệ Bùi Lê Tuấn, Phó Trưởng Ban Quản Trị & Điều Hành BHD Miền Tịnh
  Khiết tại (224) 433-1859 hoặc email: builetuantl@yahoo.com
 • Htr. Đàm Liên Nguyễn T. Mỹ Phương, Ủy Viên Oanh Vũ Nữ tại (405) 971-4376 hoặc
  email: ntmphuong@gmail.com
 • Htr. Quảng Bình Phạm Thanh Hòa, Ủy Viên Oanh Vũ Nam tại (469) 360-0772 hoặc
  email: kenpham@gmail.com

11. Các Chi Tiết Khác:
Đề Án tổ chức Trại và các chi tiết khác liên quan đến trại Họp Bạn Tịnh Khiết sẽ được thông báo
sau.

Vì sự lớn mạnh của Tổ Chức, vì quyền lợi của Đơn Vị và cá nhân huynh trưởng và đoàn sinh,
kính mong quý Ban Huynh Trưởng của các đơn vị thu xếp đưa đoàn sinh về tham dự đông đủ.
Đồng thời để giúp cho việc tiến hành tổ chức Trại được chu đáo, Ban Hướng Dẫn yêu cầu các
nơi nhận thi hành đúng đắn các điều mục của Thông Tư này.

Leave a Reply