Đại Hội Huynh Trưởng & Trại Kết Thân 2017

Kính thưa quý HTr. Ban Viên cùng quý Đơn Vị, Chỉ còn hai tháng nữa sẽ đến chương trình Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT-MTK & Trại Kết Thân Htr. — tổ chức từ ngày 01 đến 04 tháng 7.   Ngoài ra những công việc Đại Hội (i.e. công cử thành phần lãnh đạo BHD Miền, hoạch định… Continue reading »

Trại Oanh Vũ Miền Tịnh Khiết năm 2017

Nhằm mục đích: Tạo điều kiện gặp gỡ giữa Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Ngành Oanh trong Miền. Trao đổi kinh nghiệm và nâng cao tinh thần sinh hoạt giữa Huynh Trưởng. Cùng nhau hội thảo, thi đua, và vui chơi sinh hoạt để nâng cao tinh thần “Hòa-Tin-Vui” của đoàn sinh Oanh Vũ GĐPT… Continue reading »

Tài liệu Phật Pháp

Chương trình các bậc học Phật Pháp ngành Oanh Vũ   : Quý anh chị có thể tải các tài liệu tu học Phật Pháp của bốn bậc Oanh Vũ (Mở Mắt, Cánh Mềm, Chân Cứng, Tung Bay) tại link sau đây:  Sách Phật Pháp của Các Đơn Vị Chương trình các bậc học Phật Pháp… Continue reading »

Chào Mừng Quý Anh Chị Huynh-Trưởng !

Kính Chào Quý Anh Chị Huynh-Trưởng đến với trang nhà Ban Hướng Dẫn Miền Tịnh Khiết . Xin quý anh chị chọn các sub-menu bên trên để  vào các thông tin cần tìm kiếm . Cám ơn quý anh chị