Các Bậc Học

Chương Trình Hàm Thụ Bậc Kiên Trì 2014-2016 do Miền Tịnh Khiết tổ chức:  Quý anh chị có thể login vào link này để tải về các tài liệu tu học hàm thụ bậc Kiên và Trì . Xin quý anh chị liên hệ Ban Quản Trại để ghi danh và điều kiện tham dự . Cám ơn quý anh chị

Bậc Kiên : Sau đây là các bài học hàm thụ của bậc Kiên Outline_CHUONG_TRINH_TU_HOC_Bac_Kien_HUAN_LUYEN_Loc_Uyen

Bậc Trì: Sau đây là các bài học hàm thụ của bậc Trì Outline_CHUONG_TRINH_TU_HOC_Bac_Tri_HUAN_LUYEN_ADuc(2014)

Hàm Thụ Lộc Uyển: Chương trình hàm thụ Lộc Uyển đang được cập nhật

Hàm Thụ A-Dục: Chương trình hàm thụ A-Dục đang được cập nhật

 

Leave a Reply