CÁCH LÀM MỘT HẠT NGỌC TRAI – THE PRECIOUS PEARL

By   01/15/2018

Em có biết người Nhật Bản họ làm một hạt ngọc trai như thế nào không?

– Họ lấy một con dao nhỏ thật sắc, rạch bụng con trai ra, bỏ vào đấy một hạt cát và khâu lại. Xong, họ thả con trai ấy vào một cái hồ chứa đầy nước biển.

Những con trai sau khi lãnh một hạt cát vào trong bụng như thế, có thể lâm vào hai trường hợp sau:

  • Những con trai yếu đuối sẽ chết vì vết thương làm độc.
  • Những con còn lại, sau một thời gian đau đớn oằn oại vì vết thương, sẽ tiết ra một chất nhờn để bao bọc hạt cát đang nằm sâu trong da thịt.

Hạt ngọc trai được thành hình từ đó.

Còn chúng ta, cuộc đời cũng đã mổ bụng ta và nhét vào đấy những niềm sầu nỗi khổ.

Nếu chúng ta cứ than van hờn trách thì ta sẽ chết lần chết mòn như những con trai yếu đuối nọ.

Ngược lại, nếu ngay trong những nghịch cảnh oái ăm ấy mà chúng ta biết tiết ra một chất thức tỉnh thì một vị Phật được bắt đầu như thế đó em ạ!

In life, we constantly place in ourselves much pain and sufferings. If we continue to lament, then just like an oyster, we will die. However, if we know how to live mindfully even through adversities, then the Buddha seed in us will rise.

Source: https://thuvienhoasen.org/p97a14201/phan-04

 

Leave a Reply