Hình Ảnh Trại Dũng – Hạnh 2019

By   08/09/2019
GroupPic infront Camp Gate Chư Tôn Thiền Đức Lễ Khai Mạc Trại Lễ Khai Mạc Trại Lễ Khai Mạc Trại Trại Dũng Trại Hạnh Trại Dũng Hạnh Group Pic in DharmaHall GĐPT Huyền Quang (Houston, TX) GĐPT Linh Quang (Lincoln, NE) GĐPT Linh Sơn (Houston, TX) GĐPT Pháp Quang (Grand Prairie, TX) GĐPT Phổ Hiền (Kansas City, MO) GĐPT Quang Minh (Albuquerque, NM) GĐPT Thiện Ái (Baton Rouge, LA) GĐPT Thiện Ái (Baton Rouge, LA) GĐPT Trúc Lâm (Chicago) GĐPT Thiên Ân (Minneapolis, MN) GĐPT Thiên Ân (Minneapolis, MN) GĐPT Trí Phổ (Wichita, KS) GĐPT Viên Minh (Moore, OK) GĐPT Viên Minh (Moore, OK) GĐPT Viên Minh (Moore, OK) GĐPT Viên Minh (Moore, OK)
GroupPic infront Camp Gate

 


 

Album 2

 MG 9852 MG 9820 MG 9825 MG 9806 MG 9818 MG 9808 MG 9822 MG 9774 MG 9773 MG 9755 MG 9720 MG 9699 MG 9593 MG 9582 MG 9572 MG 9561 MG 9566 MG 9546 MG 9712 MG 9531 MG 9541 MG 9512 MG 9500 MG 9495 MG 9446 MG 9464 MG 9382 MG 9375 MG 9371 MG 9406 MG 9474 MG 9369 MG 9343 MG 9160 MG 9276 MG 9255 MG 8996 MG 8829 MG 8800 MG 9108 MG 8799 MG 8797 Lion Dance Competition Lion Dance Competition Lion Dance Competition Lion Dance Competition Lion Dance Competition Lion Dance Competition Lion Dance Competition Lion Dance Competition

 


Album 3

 MG 9371 MG 9375 MG 9382 MG 9464 MG 9446 MG 9406 MG 9474 MG 9343 MG 9276 MG 9160 MG 9369 MG 9255 MG 8996 MG 8829 MG 8800 MG 9108 MG 8799 RX104184 RX104170 RX104173 RX104168 RX104152 MG 8797 RX104183 RX104151 RX104150 RX104116 RX104103 RX104094 RX104021 RX103987 RX103999 RX103989 RX103984 RX103955 RX103965 RX103944 RX103985 RX103954 RX103976 RX103942 RX103888 RX103925 RX103935 RX103930 RX103937 RX103892 RX103826 RX103916 RX103852 RX103857 RX103873 RX103825 RX103814 RX103821 RX103806 RX103797 RX103794 RX103715 RX103674 RX103751 RX103730 RX103734 RX103738 RX103721 RX103723 RX103667 RX103280 RX103337 RX103247 RX103343 RX103024 RX103254 RX103187 RX103203 RX103049 RX102977 RX102952 RX102930 RX102758 RX102722 RX102692 RX102654 (1) RX102591 RX102550 RX102251 RX102252 RX102210 RX102177 RX102131 RX102150 IMG 9995 IMG 9876 IMG 9875 IMG 9996 IMG 9866 IMG 9998 IMG 9859 IMG 9992 IMG 9870 IMG 7976 IMG 8736 IMG 9727 IMG 9734 IMG 9725 IMG 7971 IMG 7904 IMG 7902 IMG 7863 IMG 7875 IMG 7900 IMG 7725 IMG 7891 IMG 7715 IMG 7692 IMG 7670 IMG 7714 IMG 7702 IMG 7901 DSC 1129 IMG 7570 IMG 7688 DSC 1121 DSC 1102 DSC 1108 DSC 1100 DSC 1087 DSC 1071 DSC 1069 DSC 1066 DSC 1051 DSC 1075 DSC 0970 DSC 0946 DSC 0935 DSC 0867 (1) DSC 0907 DSC 0795 (1) DSC 0851 DSC 0789 DSC 0784 IMG 7701 IMG 7708 (1) IMG 7714 (1) DSC 0740

 

Google Photo version : >>>Click here<<<

 

 

Leave a Reply