Khối Nghiên Cứu & Huấn Luyện

Trách_Nhiệm_Khối_NC&HL

Ủy Viên Nghiên Cứu & Kế Hoạch

  • Làm Mới Chương Trình Hoạt Động Thanh Niên
  • Ghi chú: “Nếu quý anh chị đã có sẳn tài liệu đang dùng, hoặc tìm ra được tài liệu liên quan cho các đề tài nêu trên thì có thể gởi vào drop box đính kèm, hoặc bấm vào đây để Miền có thể chuyển tải lên trang nhà, hầu giúp cho các đơn vị chung trong Miền cùng lợi lạc.

Ủy Viên Tu Thư

Ủy Viên Huấn Luyện:

  • Các trò chơi đồng đội (Team Building games):
  • Các bài viết về tinh thần đồng đội (Team work documents): TeamBuildingGames_2 ,  TeamBuildingGames_1 , TinhThanDongDoi_2005
  • Sinh Hoạt Phật Đản: đề nghị các sinh hoạt của các đơn vị GĐPT nhân mùa Phật Đản 2639 P.L.2559

Ủy Viên Chuyên Năng

  • Thiết lập trang mạng và duy trì trang nhà www.tinhkhiet.org
  • Hỗ trợ chương trình tu học trường kỳ bậc Kiên và bậc Trì của BHD Miền Tịnh Khiết
  • Hỗ trợ chương trình hàm thụ của trại Lộc Uyện & A Dục của BHD Miền Tịnh Khiết

Ủy Viên Tu Học

Leave a Reply