Trang Chính 2020

Kính chào quý anh chị đến thăm trang nhà của Ban Hướng Dẫn Miền Tịnh Khiết.

Xin quý anh chị nhấn vào các menu bên trên để tìm các thông tin cần thiết hay vào các ban ngành cần tìm.

2002-7-14-hhb

Thông Báo Các Sinh Hoạt của BHD Miền Tịnh Khiết 2019-2020:

Liên Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Sơ Cấp Lộc-Uyển XI và Cấp I A-Dục X Miền Tịnh Khiết năm 2020
Thời gian: Từ ngày 01 tháng 11 năm 2017 đến ngày 5 tháng 7 năm 2020

Chương Trình Huấn Luyện:
Trại sẽ được tổ chức thành các giai đoạn sau đây: Tu Học Bậc Kiên – Trì; Hàm Thụ Lộc Uyển và A Dục; Thực Tập & Huấn Luyện tại đất Trại; và Ứng Dụng & Thực Hành tại Đơn Vị.

A. Giai đoạn 1 – Tu Học Huynh Trưởng Trường Kỳ Bậc Kiên – Trì:
Huynh Trưởng Trại Sinh Lộc Uyển phải hoàn tất chương trình tu học Bậc Kiên; Huynh Trưởng Trại Sinh A Dục phải hoàn tất chương trình tu học Bậc Trì theo đúng thời gian ấn định.
• Bậc Kiên Khóa 4: Từ ngày 1 tháng 11 năm 2017 đến ngày 15 tháng 11 năm 2018
• Bậc Kiên Khóa 5: Từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 đến ngày 1 tháng 12 năm 2019
• Bậc Trì Khóa 3: Từ ngày 1 tháng 11 năm 2017 đến ngày 1 tháng 11 năm 2019
B. Giai đoạn 2 – Hàm Thụ Lộc Uyển / A Dục: Được chia làm 3 đợt:
• Đợt I: Từ ngày 9 tháng 12 năm 2019 đến ngày 4 tháng 2 năm 2020
• Đợt II: Từ ngày 5 tháng 2 năm 2020 đến ngày 6 tháng 4 năm 2020
• Đợt III: Từ ngày 7 tháng 4 năm 2020 đến ngày 8 tháng 6 năm 2020
C. Giai đoạn 3 – Thực Tập & Huấn Luyện tại đất Trại:
TRẠI THỰC HÀNH sẽ được tổ chức từ 8:00 sáng Thứ Năm, ngày 2 tháng 7 năm 2020 đến 1:00 trưa Chủ Nhật, ngày 5 tháng 7 năm 2020

Địa điểm: Trung Tâm Phật Giáo Việt Nam Chùa Linh Quang
3175 W. Pleasant Hill Roadd, Lincoln, NE 68523 * Điện thoại: (402) 438-4719.

Tất cả Huynh Trưởng Trại Sinh cần phải làm một bài thi Khảo Sát trước khi nhập Trại.
Tất cả Huynh Trưởng Trại Sinh phải hoàn tất các bài tập của Bậc Kiên – Bậc Trì, và các bài Hàm Thụ, trước khi về đất Trại.
D. Giai đoạn 4 – Ứng Dụng & Thực Hành tại Đơn Vị: Thời gian Ứng Dụng và Thực Hành tại Đơn Vị:
• Huynh Trưởng Trại Sinh Lộc Uyển: Thời gian 6 tháng kể từ ngày 6 tháng 7 năm 2020 đến ngày 6 tháng 1 năm 2021
• Huynh Trưởng Trại Sinh A Dục: Thời gian 1 năm kể từ ngày 6 tháng 7 năm 2020 đến ngày 6 tháng 7 năm 2021
MTK_Logo-01

Sau đây là các kết nối (link) hữu dụng:

1. Tu Học Huynh Trưởng Bậc Kiên Trì năm 2019 – 2020: Quý anh chị muốn tham dự tu học huynh-trưởng bậc Kiên Trì năm 2019 – 2020 xin nhấn vào:   Tu Học Huynh Trưởng Bậc Kiên & Trì năm 2019 – 2020

2.  Chương trình các bậc học Phật Pháp ngành Oanh Vũ: Quý anh chị có thể tải các tài liệu tu học Phật Pháp của bốn bậc Oanh Vũ (Mở Mắt, Cánh Mềm, Chân Cứng, Tung Bay) tại link này. (02/09/2020)

3. Chương trình các bậc học Phật Pháp Ngành Thiếu:  Quý anh chị có thể tải các tài liệu tu học Phật Pháp của bốn bậc Thiếu (Hướng Thiện, Sơ Thiện, Trung Thiện, Chánh Thiện) tại link này.

6.  Tài Liệu Học Tiếng Việt :  Văn Lang (San Jose),  Hùng Vương (Houston),  Tiếng Nước Tôi (Tomathien)