Tài Liệu GĐPT

Chương Trình Phật Pháp:

Chương trình các bậc học Phật Pháp ngành Oanh Vũ   : Quý anh chị có thể tải các tài liệu tu học Phật Pháp của bốn bậc Oanh Vũ (Mở Mắt, Cánh Mềm, Chân Cứng, Tung Bay) tại link sau đây:  Sách Phật Pháp của Các Đơn Vị

Chương trình các bậc học Phật Pháp Ngành Thiếu  :  Quý anh chị có thể tải các tài liệu tu học Phật Pháp của bốn bậc Thiếu (Hướng Thiện, Sơ Thiện, Trung Thiện, Chánh Thiện) tại link sau đây:  Sách Phật Pháp của Các Đơn Vị

Chương Trình của các trại huấn luyện

Chương Trình Hoạt Động Thanh Niên

Chương Trình Sinh Hoạt & Văn Mỹ Nghệ

Tài Liệu Bồi Dưởng Huynh Trưởng:

* Cấp Hiệu Đoàn Sinh CapHieuDoanSinh

* Cấp Hiệu Huynh Trưởng CapHieuHuynhTruong

* Kỳ Hiệu GĐPT: KyHieuGDPT

* Phù Hiệu – Bản Tên PhuHieu_BanTen_GDHieu

* Sổ Tay Huynh Trưởng Sotay_HuynhTruong

* Chào Kính VAINGUYENTAC_CHAOKINH

Leave a Reply