Tài liệu Phật Pháp

By   09/24/2016

Chương trình các bậc học Phật Pháp ngành Oanh Vũ   : Quý anh chị có thể tải các tài liệu tu học Phật Pháp của bốn bậc Oanh Vũ (Mở Mắt, Cánh Mềm, Chân Cứng, Tung Bay) tại link sau đây:  Sách Phật Pháp của Các Đơn Vị

Chương trình các bậc học Phật Pháp Ngành Thiếu  :  Quý anh chị có thể tải các tài liệu tu học Phật Pháp của bốn bậc Thiếu (Hướng Thiện, Sơ Thiện, Trung Thiện, Chánh Thiện) tại link sau đây:  Sách Phật Pháp của Các Đơn Vị

Leave a Reply