Trang chính – 2016

Các văn Kiện và thông tư của Quản Trại Sơ Cấp Lộc-Uyển X và Cấp I A-Dục IX GĐPT Miền Tịnh Khiết năm 2016

  • Thông Báo Văn Nghệ
  • Thông Báo về Bản Tin
  • Chương Trình Trai_LU-AD_2016 – Cập nhật 2016.08.19
  • Danh Sách Trại Sinh A Dục 2016 – Cập nhật 2016.08.18
  • Danh Sách Trại Sinh Lộc Uyển 2016 – Cập nhật 2016.08.18
  • Hành Trang Trại LU-AD 2016
  • Trại Ca A-DUC
  • Trai Ca LOC-UYEN
  • Thành Phần Ban Quản Trại (Quyết định Số 178-1)
  • Thông Tư Liên Trại Huấn Luyện Lộc Uyển X & A Dục IX GĐPT Miền Tịnh Khiết năm 2016
  • Cẩm Nang – Trai Lộc Uyển và A Dục MTK 2016
  • Xin Quý anh chị vào link sau đây để cho kích thước (size) áo thun Trại của đơn vị:   https://goo.gl/Y91Jd4
  • Xin Quý anh chị vào đây để trả lời các câu hỏi về trại:  https://goo.gl/Gy373Z

Thông Báo của Ban Quản Trại Sơ Cấp Lộc-Uyển X và Cấp I A-Dục IX GĐPT Miền Tịnh Khiết năm 2016:

Ban Quản Trại kính kêu gọi các Htr. trại sinh LU-AD lên trang nhà sau đây để trả lời những câu hỏi về Trại, chương trình tu học, nhiệm vụ của người Huynh Trưởng, v.v…:   https://goo.gl/Gy373Z
Xin lưu ý:  Các trại sinh có tinh thần nộp bài viết cho Bản Tin hoặc trả lời những câu hỏi trên trang nhà sẽ được thêm điểm tinh thần trong kỳ Trại Thực Hành sắp tới. 
(The Loc Uyen & A Duc 2016 Camp Staff would like to remind and encourage everyone to contribute to our Camp Newsletters.  Please submit your essays, poems, and various writings to the following email address:  dieuhuongvan@yahoo.com.  
You can also go directly to the following webpage to submit your answers and share your thoughts & experiences:  https://goo.gl/Gy373Z  
This is a great opportunity for everyone to share your thoughts about the upcoming Camp, feedback about the preliminary coursework, goals as a Youth Group Leader, etc.   Please also remember that you will earn bonus points towards your overall Camp score for your kind contributions!)

Tổ Chức Liên Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Sơ Cấp Lộc-Uyển X và Cấp I A-Dục IX GĐPT Miền Tịnh Khiết năm 2016. 

Thời gian: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 đến ngày 5 tháng 9 năm 2016. (Gồm có 3 giai đoạn: Chương trình tu học Bậc Kiên & Trì, Hàm Thụ, và Trại Thực Hành)

Trại sẽ được tổ chức thành bốn giai đoạn: Tu Học Bậc Kiên – Trì; Hàm Thụ Lộc Uyển và A Dục; Thực Tập & Huấn Luyện tại đất Trại; và Ứng Dụng & Thực Hành tại Đơn Vị.

Giai đoạn 1 – Tu Học Trường Kỳ Huynh Trưởng Bậc Kiên – Trì (20%): Huynh Trưởng Trại Sinh Lộc Uyển phải hoàn tất chương trình tu học Bậc Kiên; Huynh Trưởng Trại Sinh A Dục phải hoàn tất chương trình tu học Bậc Trì theo đúng thời gian ấn định.

 Bậc Kiên Khóa 2: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 đến ngày 1 tháng 1 năm 2015

 Bậc Kiên Khóa 3: Từ ngày 31 tháng 1 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015

 Bậc Trì: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 đến ngày 1 tháng 1 năm 2016

Giai đoạn 2 – Hàm Thụ Lộc Uyển / A Dục (30%): Được chia làm 3 đợt:

 Đợt I: Từ ngày 1 tháng 12 năm 2015 đến ngày 2 tháng 2 năm 2016 – 9 tuần lễ

 Đợt II: Từ ngày 3 tháng 2 năm 2016 đến ngày 13 tháng 4 năm 2016 – 10 tuần lễ

 Đợt III: Từ ngày 14 tháng 4 năm 2016 đến ngày 30 tháng 6 năm 2016 – 11 tuần lễ

C. Giai đoạn 3 – Thực Tập & Huấn Luyện tại đất Trại (50%):

TRẠI THỰC HÀNH sẽ được tổ chức từ 10:00 sáng thứ Sáu, ngày 2 tháng 9 năm 2016 đến 1:00 trưa thứ Hai, ngày 5 tháng 9 năm 2016.

 Địa điểm: Trung Tâm Phật Giáo Khuôn Việt Chùa Pháp Quang 1004 Small St, Grand Prairie, TX 75050 * Điện thoại: (972) 264-1285.

 Tất cả Huynh Trưởng Trại Sinh cần phải lấy một bài thi Khảo Sát trước khi nhập Trại.

 Tất cả Huynh Trưởng Trại Sinh phải hoàn tất các bài tập của chương trình tu học Bậc Kiên – Bậc Trì và chương trình Hàm Thụ trước khi về đất Trại.

D. Giai đoạn 4 – Ứng Dụng & Thực Hành tại Đơn Vị: Thời gian Ứng Dụng và Thực Hành tại Đơn Vị: Từ ngày 6 tháng 9 năm 2016 đến 6 tháng 3 năm 2017 (thời gian 6 tháng) dành cho Huynh Trưởng Trại Sinh Lộc Uyển; và từ ngày 6 tháng 9 năm 2016 đến ngày 6 tháng 9 năm 2017 (thời gian 1 năm) cho Huynh Trưởng Trại Sinh A Dục. IV. Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Sơ Cấp Lộc-Uyển: