Trang Chính – 2017

Poster - DaiHoiHtr - TraiKetThanHtr - MTK-2017

Địa điểm:         CAMP COURAGE

Thời gian:       

 • Từ 10 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 01 tháng 7 năm 2017
 • Đến 10 giờ sáng Thứ Ba, ngảy 04 tháng 7 năm 2017 

Mục Đích:

A.    ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT MIỀN TỊNH KHIẾT, KỲ XI

 • Tổng kết sinh hoạt Phật sự trong 4 năm qua
 • Thống nhất phương thức hành động để nuôi dưỡng và phát triển tinh thần tu tập của Huynh Trưởng hiện đang sinh hoạt tại Miền
 • Rèn luyện ý chí, nắm vững Mục Đích và Lý Tưởng của Tổ Chức để hoàn thành sứ mạng của người Huynh Trưởng
 • Công cử Tân Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Tịnh Khiết nhiệm kỳ 11 và hoạch định đề án Phật sự cho nhiệm kỳ 2017-2021 để kiện toàn và phát triển miền Tịnh khiết theo nhu cầu Sinh Hoạt và Tu Học tại Miền

B.    TRẠI KẾT THÂN HUYNH TRƯỞNG GĐPT MIỀN TỊNH KHIẾT:

 • Tạo cơ hội gặp gỡ, kết thân giữa các Huynh Trưởng và gia đình hiện đang sinh hoạt tại Miền Tịnh Khiết
 • Nâng cao tinh thần và ý thức trách nhiệm của người Huynh Trưởng trong công cuộc xây dựng và phát triển tổ chức GĐPT tại Hoa Kỳ

Danh Sách Tham Dự và Bản Báo Cáo Phật Sự:

Các Đơn Vị điền danh sách tham dự Đại Hội và Trại Kết Thân, và lập Bản Báo Cáo Phật Sự gởi về văn phòng Tổng Thư Ký, HTr. Minh Quang Đoàn Thanh Phong, theo địa chỉ email: pd.phongdoan@gmail.com 

Hạn chót ghi danh: Ngày 22 tháng 5 năm 2017

Phi trường: Minneapolis-Saint Paul International Airport (MSP/KMSP) cách đất trại khoảng 62 miles. Để giúp Khối Yểm Trợ sắp xếp việc đưa đón dễ dàng, xin quý Huynh Trưởng cố gắng lấy vé về phi trường trước 12:00 trưa Thứ Bảy, ngày 01/7/2017, và rời MSP trễ nhất là 12:00 trưa Thứ Ba, ngày 04/7/2017.

 • Các buổi lễ chính:
 • Lễ Khai Mạc:  Lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 01 tháng 7
 • Lễ Thọ Cấp Huynh Trưởng:   Lúc 10 giờ tối Chủ Nhật, ngày 02 tháng 7
 • Lễ Phát Nguyện của Tân Ban Hướng Dẫn :   Lúc 10 giờ tối Thứ Hai, ngày 03 tháng 7
 • Lễ Bế Mạc:  Lúc 8 giờ sáng Thứ Ba, ngày 04 tháng 7

Trại Họp Bạn Ngành Oanh Vũ Miền Tịnh Khiết 2017

Leave a Reply